Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hiệu trưởng mầm non

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Employee Shuttle Service
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

Mô tả công việc

Địa điểm làm việc: Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh – Khu đô thị Him Lam Green Park, Đại Phúc, Bắc Ninh.

I. Nhiệm vụ

1. Quản lý và vận hành chương trình học 

• Xây dựng kế hoạch năm học về mảng chuyên môn theo định hướng của Bộ phận Học thuật và công ty

• Phân công, bố trí nhân sự vào các nhiệm vụ chuyên môn, phân công thay thế khi cần

• Phê duyệt kế hoạch giảng dạy của các giáo viên và tổ chuyên môn theo tuần, tháng, kỳ theo định hướng của Bộ phận Học thuật 

• Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai chương trình theo thời khóa biểu

• Giám sát chất lượng triển khai chương trinh

• Duy trì sự tương tác thường xuyên với các phòng ban nội bộ và các cơ quan bên ngoài trong việc quản lý chương trinh

2. Tham gia vào việc phát triển chương trình

• Phản hồi với Bộ phận Học thuật về việc áp dụng chương trình nhằm đề xuất chỉnh sửa, cải biên, nâng cấp chương trình học và chương trình chủ nhiệm qua quá trình vận hành

• Tham gia cùng Bộ phận Học thuật xây dựng và phát triển những chương trình học mới, khóa học mới

• Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp dạy và học theo xu thế mới

3. Công tác chủ nhiệm

• Phân công chủ nhiệm hằng năm

• Lên kế hoạch và hướng dẫn công tác chủ nhiệm cho giáo viên

• Giám sát công tác chủ nhiệm của các lớp

4. Kết nối phụ huynh 

• Tổ chức họp phụ huynh định kỳ theo lịch học của nhà trường

• Trao đổi và phản hồi với phụ huynh về quá trinh học tập của học sinh, đưa ra các đề xuất và giải pháp để cải thiện tình hình học tập của con một cách hiệu quả và phù hợp. 

• Khuyến khích sự tham gia của Phụ huynh vào các công tác giáo dục của nhà trường

5. Tuyển dụng, đào tạo giáo viên

• Lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên hàng năm

• Phối hợp cùng bộ phận tuyển dụng để phỏng vấn, sàng lọc, đánh giá, lựa chọn ứng viên

• Lập kế hoạch và tham gia vào công tác đào tạo giáo viên mới và đào tạo thường xuyên về kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho giáo viên

6. Đánh giá học sinh

• Lên kế hoạch và nội dung đánh giá học sinh

• Chỉ đạo triển khai và giám sát đánh giá đầu vào, đánh giá theo định kỳ của hệ thống và của Bộ Giáo dục và Đào tạo

• Tổng hợp, xử lý các báo cáo đánh giá từ các tổ chuyên môn

• Đề xuất phương án cải tiến hiệu quả giảng dạy

• Phối hợp bộ phận giáo vụ xử lý dữ liệu kết quả đánh giá

7. Dự giờ, đánh giá giáo viên

• Dự giờ định kỳ và dự giờ đột xuất

• Đánh giá giáo viên theo các đợt đánh giá của nhà trường

8. Công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Phòng, Sở Giáo dục

• Chỉ đạo giáo viên các tổ chuyên môn thực hiện chương trình MOET theo định hướng của Sở giáo dục và Bộ phận Học thuật

• Lập các báo cáo liên quan đến chương trình học để báo cáo lên Phòng/Sở Giáo Dục

• Tham dự chuyên đề các cấp, các cuộc họp theo yêu cầu

9. Công tác sự kiện

• Hỗ trợ xây dựng ý tưởng cùng ban sự kiện

• Tham gia sự kiện theo phân công

• Triển khai cho giáo viên và giám sát thực hiện chương trình sự kiện theo phân công

10. Quản lý việc giám sát học sinh ngoài giờ học

• Phối hợp với bộ phận Giáo vụ phân công giáo viên trực giám sát

• Hướng dẫn và quản lý việc Giáo viên trực giám sát ngoài giờ học

Job Requirement

II. Yêu cầu

1. Bằng cấp

• Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ trở lên chuyên ngành sư phạm mầm non

• Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục 

2. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý như Hiệu trưởng/Hiệu phó/Tổ trưởng chuyên môn

• Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý tại các trường quốc tế, song ngữ

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các giáo viên và nhà quản lý giáo dục người nước ngoài 

3.   Kỹ năng 

• Có khả năng giao tiếp tốt bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh

• Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức

• Kỹ năng sắp xếp và giải quyết vấn đề

• Kỹ năng quản lý và xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh, giáo viên và phụ huynh 

Similar Jobs

Nhân viên Giáo vụ

Salary: Negotiable
Posted 26 days ago
Nhân viên Giáo vụ

Nhân viên Giám sát An toàn Thực phẩm (Part-time)

Salary: Negotiable
Posted 50 days ago
Nhân viên Giám sát An toàn Thực phẩm (Part-time)

Trợ Giảng (Mầm Non)

Salary: Negotiable
Posted 50 days ago
Trợ Giảng (Mầm Non)

Giáo viên tiểu học

Salary: Negotiable
Posted 77 days ago
Giáo viên tiểu học

Vietnamese Vice Principal - Primary & Lower Secondary

Salary: Negotiable
Posted 85 days ago
Vietnamese Vice Principal - Primary & Lower Secondary

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.